kognitivterapipsykolog new logo

Hvordan bruges kognitiv terapi i parterapi

kognitiv terapi i parterapiNår vi indgår i en relation med hinanden, har vi forskellige antagelser omkring parforhold, som bestemmer vores adfærd i parforhold. Vores måde at tænke om parforhold afhænger af vores erfaringer fra tidligere relationer. Når to mennesker med to forskellige tankesæt og handlemønstre, lever sammen, kan der opstå misforståelser og konflikter i parforholdet.

En måde at skabe grobund for bedre kommunikation i parforhold er at finde forståelse for hinanden. Det kan blandt andet være ved at finde ud af, hvad der ligger bag hinandens antagelser, få defineret de tanker og følelser, som ligger til grund for den enkeltes udsagn.

Måden vi udtrykker vores følelser over for hinanden er vigtige, da det er første skridt til at løse problemer. Ved kognitiv terapi arbejder man grundlæggende med at forandre uhensigtsmæssige kommunikationsmønstre, for at gøre det muligt at arbejde med problemerne og årsagerne dertil. Arbejdet med terapeuten har en forbyggende effekt, da parret efterfølgende vil have redskaber til at navigere i forholdet, og med en bedre forståelse for hinanden vil være i stand til at tage vare på forholdet.

Kognitiv terapi i parterapi har også en positiv effekt for partnerne hver især, da det kan hjælpe dem med at få forståelse for deres egen følelser og adfærd og derigennem forståelse for de antagelser og eventuelle uhensigtsmæssige konklusioner, som har gjort sig gældende for den enkelte. Parterapeuten vil give parret øvelser med hjem, som vil hjælpe parret til at strukturere deres kommunikation og identificere destruktive handlingsmønstre. I samarbejde med terapeuten, arbejder parret med at erstatte disse tanke- og handlingsmønstre med mere konstruktive og realistiske.

Kom tilbage til forsiden – Psykolog med henvisning via sygesikring her.