Psykologer

kognitiv psykolog lars vinderoed
Autoriseret psykolog

Lars Otto Vinderød

(Modtager sygesikringshenvisning)

Jeg er cand.psyk. fra Københavns Universitet, autoriseret psykolog, og så har jeg en femårig specialuddannelse i buddhistisk psykologi. I min praksis kombinerer jeg den klassisk kognitive samtale – hvor vi arbejder med dine tanker – med en dybere tilgang til psyken, hvor vi arbejder med dine følelser, hvor du møder dine ressourcer.

Jeg er en erfaren terapeut, der har arbejdet både som erhvervspsykolog, psykolog i Forsvaret og i egen psykologisk praksis.

Jeg lægger vægt på, at en psykologsamtale netop er det gode ressourceskabende møde, hvor tillid og tryghed er rammen om en samtale, hvor vi skaber en fælles forståelse med henblik på at skabe en forandring, der restaurerer din livsenergi igen.

Gennem min terapeutiske metode kan jeg hjælpe dig med at flytte dig fra dine sårbare oplevelser af stress, depression, livskriser, misbrug, angst, PTSD, OCD mm. over i en ressourcefuld tilgang til dit liv. Det sker gennem et fokus på, hvordan du oplever dine følelser og gradvist lærer at mestre dem.

En vigtig del af min tilgang er at lære dig det sunde åndedræt, og det gør jeg gennem meditationsteknikker. Det giver dig den ind i kroppen-oplevelse og back to basic-effekt, som er basis for at kunne arbejde med psykiske udfordringer. Gennem denne tilgang kan du komme af med uhensigtsmæssige tankemønstre og destruktiv adfærd.

Min specialuddannelse er formet af Tarab Tulku XI, 1936-2006. Uddannelsen er blåstemplet af Dalai Lama. Mit venskab med Tarab Tulku var begyndelsen til min meditationspraksis, som jeg nu har haft i over 30 år.

Det er roen, balancen, styrken og glæden i dit liv, som jeg gerne vil lære dig at genfinde i min praksis.

Jeg holder mig løbende opdateret og skarp gennem supervision og kurser.

Konsultationen kan foregå på dansk og engelsk.
 
kognitiv psykolog jama deriaAutoriseret psykolog
Jama Deria
Specialist i psykoterapi & klinisk psykologi

Jeg er autoriseret psykolog og uddannet ved Aarhus Universitet i 2007. Desuden er jeg af Dansk Psykolog Forening certificeret specialist i psykoterapi. Jeg har omfattende klinisk efteruddannelse. Længerevarende uddannelser indenfor både kognitiv adfærdsterapi og psykodynamisk psykoterapi. Jeg er endvidere uddannet mindfulness instruktør.

Indenfor kriserådgivning, psykoterapeutisk ambulatorium, lokal psykiatri samt privat psykologpraksis har jeg en alsidig erfaring. Problematikker som for eksempel stress, angst, udbrændthed, traumer og krisereaktioner er områder hvor jeg i særdeleshed har en stor bred arbejdsmæssig erfaring. Jeg beskæftiger sig ligeledes med undervisning, supervision og mindfulness.

Ud fra en integrativ referenceramme anvender jeg forskellige evidensbaserede metoder fra kognitiv terapi, psykodynamisk terapi, neuroaffektiv terapi samt kropsorienteret terapi, i mit terapeutiske arbejde. Det centrale i mit terapeutiske sigte er, gennem et fordybet nærvær, at skabe en tillidsfuld relation, der kan fungere som virkemiddel for terapeutisk forandring og personlig udvikling.

I gennem de sidste 12 år har jeg løbende deltaget i intensive retreats og kurser om mindfulness, meditation og personlig udvikling, i udlandet såvel som i Danmark.

Konsultationen kan foregå på dansk eller engelsk.
 
kognitiv psykolog mette blachPsykolog Mette Blach

Cand.psych

Coach & Terapeut

Jeg er cand.psych fra Århus universitet og endvidere coach & terapeut fra Life Academy. Før dette arbejdede jeg i otte år hos Mærsk i ind- og udland.
I arbejdet med mennesker motiveres jeg af at løfte den enkelte og at hjælpe mennesker til at få andre og nye vinkler på sig selv og sin motivation for at handle. Udvikling er et af nøgleordene i mit psykologiske virke, og min fornemmeste opgave er at understøtte mine klienters proces hen imod at blive den bedste version af sig selv og få det liv, der giver mening for dem.
Jeg har en holistisk, systemisk tilgang til det enkelte menneske. Jeg mener, det er vigtigt ikke blot at se på den enkelte person, men også dets omgivelser, personlige situation, relationer, kultur osv. Desuden er jeg optaget af den eksistentielle psykologi, der lægger vægt på den enkeltes frie vilje og evne til at skabe et meningsfyldt liv. Jeg benytter mig af mindfulness som et redskab til at skabe ro og overskud og som en grundlæggende byggesten i et velafbalanceret og harmonisk liv. Derudover inddrager jeg metoder og tilgange fra en række psykologiske retninger, især den narrative, den kognitive og gestaltpsykologien.
Jeg er 37 år gammel, har en dreng på 2 år og to bonusbørn på 11 og 16. I min fritid deltager jeg i kurser i ind- og udland i meditation, mindfulness og personlig udvikling.
Konsultationen kan foregå på dansk eller engelsk.