kognitivterapipsykolog new logo

Hvorfor fungerer kognitiv terapi godt?

hvorfor kognitiv terapi virkerKognitiv terapi er en terapiform, som fokuserer på, hvilken opfattelse patienten har om sig selv. Kognitiv terapi er i særdeleshed effektiv i behandlingen af for eksempel depression og angst, men kan også bruges ved andre psykiske lidelser.

Teknikken bag kognitiv terapi blev opfundet af psykiateren Aron T. Beck i 1950’erne og fokuserer på, at mennesker som bliver deprimerede, oftest har en tendens til at tænke negativt om sig selv samtidigt med, at den virkelighed de møder, ofte bliver tolket på den mest negative måde. Som et resultat af dette føler disse mennesker, at de ikke er i stand til at slå til, mens de er meget bevidste om andre menneskers opfattelse af dem. Dette afføder en masse tanker om dem selv, som kan forstærke angst og sænke den generelle livskvalitet. Det er disse tankemønstre, som kognitiv terapi kan være med til at bryde.

Kognitiv terapi er som oftest udøvet igennem ugentlige samtaler over et forløb på tre måneder. I denne periode arbejder terapeuten aktivt og struktureret for at ændre patientens tankemønstre. Denne arbejdsgang indeholder også i nogle tilfælde hjemmeopgaver til patienten, som består af forskellige øvelser, patienten skal udføre imellem sessionerne.

Kognitiv terapi tager ikke nødvendigvis udgangspunkt i patientens barndom, men fokuserer i stedet på den aktuelle situation. Det vil sige, at fokus ligger på at udforske hvilke tanker eller forestillingsbilleder, der udløser de negative reaktioner og følelser hos patienten. I denne proces lægges der også vægt på at tænke alternative fortolkningsmuligheder, hvor patientens personlige positive egenskaber bliver bragt i spil. Gradvist bliver patienten bedre til at tackle og fortolke hverdagen på en måde, som gavner patientens generelle livskvalitet.

Fordelene ved kognitiv behandling er mange, og det bedste ved dem er, at patienten tillærer sig evner, som kan bruges hele livet, så som:

  • At skelne mellem symptomer og virkelige hændelser
  • At klare livets vanskeligheder mere konstruktivt
  • At kontrollere perioder med dårlig humør og nedtrykthed
  • At regulere følelser
  • At få bedre mentale færdigheder
  • At skabe ro i sindet og hæve den generelle livskvalitet.

Med kognitiv behandling lærer patienten at analysere forbindelsen mellem tanker, følelser, adfærd og kroppens fysiske reaktioner og forstå reaktionerne ud fra almindelig menneskelig udvikling og indlæring. Disse egenskaber gør, at kognitiv terapi er særdeles effektiv mod angst og depression.