kognitivterapipsykolog new logo

Kognitiv terapi og OCD

kognitiv terapi psykolog ocdOCD står for ”Obsessive-Compulsive Disorder” og er kendetegnet ved at man forstyrres af generende og ubehagelige tvangstanker og tvangshandlinger. Når man igen og igen oplever tanker, bekymringer eller forestillinger over fx at kunne blive smittet, glemme at slukke komfuret eller komme til at skade andre mennesker, da er der tale om tvangstanker.

Tvangstankerne fortæller ofte hvad man bør gøre, for at undgå at noget negativt skal ske. Fx at man bør vaske hænder igen og igen. Tvangshandlinger optræder når man lytter til tvangstankerne og gør disse ting, for at mildne det ubehag som tankerne medfører. En anden hyppig ritualtype indebærer gentagelse af dagligdagsaktiviteter, fx det at gå over dørtærsklen et bestemt antal gange. Gentagelser ses også i tjekking-adfærd, som viser sig ved, at man vedbliver at være usikker på, om man faktisk har udført en handling, fx låst døren, og derfor tjekker igen og igen. Andre har ritualer, som indebærer at tælle eller ordne symmetrisk.

Ofte kan mennesker med OCD godt se at tankerne og handlingerne er stærkt overdrevne og urealistiske, men de føler ikke at det er noget de kan kontrollere. Disse tanker og handlinger optager en stor del af ens tid og forstyrrer ens evne til at fungere i en normal hverdag sammen med andre mennesker.

OCD rammer imellem 2-3% af voksne, og 1% af børn og unge, og lidelsen kan blive kronisk, hvis den ikke behandles. Således har over halvdelen af voksne med OCD oplevet tvangssymptomer før de er fyldt 18 år, ofte omkring 10-års alderen.

Kontrollerede, kliniske undersøgelser har vist, at behandling med Kognitiv Adfærdsterapi kan reducere både tvangstanker og -handlinger i betydelig grad. I behandlingen øver klienten sig i at identificere hvornår det er OCD’en ”der taler”, og at erstatte de automatiske tvangstanker med mere realistiske tanker. Klienten lærer også at acceptere at alle mennesker ind i mellem har absurde eller onde tanker, men at tanker er mentale forestillinger, som ikke nødvendigvis er sande eller forbundet med hændelser i det virkelige liv. Terapien indeholder også praktiske øvelser, hvor klienten udsættes for situationer som er angstprovokerende, af gradvis højere intensitet og varighed. Klienten støttes af terapeuten til ikke at udføre tvangshandlinger, og får derved mulighed for at opleve hvordan de forfærdelige ting, som tvangstankerne påstår er konsekvensen hvis tvangshandlingerne ikke udføres, faktisk ikke indtræffer.

Kom tilbage til forsiden – Psykolog med henvisning via sygesikring her.