kognitivterapipsykolog new logo

Hvordan behandles stress med kognitiv terapi?

kognitiv terapi stressStress er en af de mest udbredte sygdomme i det moderne samfund. En hektisk hverdag, hvor det er forventet, at man kan følge med både på jobbet og i hjemmet, kan have uhensigtsmæssige konsekvenser for dem, der ikke kan tackle disse forventninger. Ens omgivelser ændrer sig lynhurtigt, og det kræver af den enkelte, at han/hun kan følge med i et evigt stigende tempo. Der er desværre mange, der ikke kan håndtere det stigende pres, og de bliver derfor nødt til at sygmelde sig med stress. Hvis man er så uheldig, at man kommer dertil, er konsekvenserne vidtrækkende både for en selv og for omgivelserne.

Stress er en af de sygdomme, der både rammer psykisk og fysisk. De helbredsmæssige konsekvenser er derfor til at tage og føle på. Udover at sygdommen kan ramme fysisk, har stress også en tendens til at forstærke sig selv. Stress kan ofte bidrage til en ond cirkel, da sygdommen bevirker, at man har tendens til at reagere ineffektiv på livets udfordringer og valg. Derfor er det vigtigt, at man får brudt denne cirkel, når stresssymptomerne viser sig.

Stress kan dog heldigvis både forebygges og helbredes. Kognitiv terapi har vist sig at være særdeles effektiv i den sammenhæng. Når tegn på stress bliver tydelige, er det vigtigt, at man begynder at hjælpe sig selv aktivt, inden stressen tager overhånd. Hvis man ikke er i stand til at klare udfordringerne ved stress alene, kan kognitiv terapi i mange tilfælde hjælpe.

Stress er kroppens reaktion på udefra kommende hændelser. Tegn på stress kommer derfor ofte i forbindelse med ændringer af omgivelser, oplevelser og daglige udfordringer. Kognitiv terapi fokuserer derfor på, hvad der ligger bag disse reaktioner. Reaktionerne er normalt bygget op over vore personlige erfaringer og opfattelser, men nogle gange kan disse reaktioner være uhensigtsmæssige og bidrage til stressens udvikling. Ved den kognitive terapi hjælpes klienten til at forstå, hvad der ligger bag disse reaktionsmønstre, for dermed efterfølgende at bryde med irrationelle og skadende følelser og handlinger. Når klienten har fået større indsigt i de uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, er det muligt at ændre dem. Derefter kan der udvikles en bedre og en mere konstruktiv måde at reagere på stresssymptomerne, for derved at bryde stressens onde cirkel.

Kom tilbage til forsiden – Psykolog med henvisning via sygesikring her.