kognitivterapipsykolog new logo

Vi lever i en meget krævende verden. Alt omkring os ændrer sig med lynets hast, og vi forventes at holde trit med den hektiske udvikling på arbejdspladsen og i vores hjem. Sådan en tilstand er en af de største stressfaktorer vi står over for. Uanset hvilke stressfaktorer der er i vores liv, er det mest afgørende, hvordan vi reagerer på dem.
Det er et kendt faktum, at et liv fuldt af stress skaber en ubalanceret måde at være i kontakt med andre og med vores eget selv på. Dette medfører, at vi reagerer ineffektivt, når vi møder udfordrende situationer, sådan at vi med tiden kan føle os fanget i en ond cirkel.
Et andet centralt problem ved stress symptomer er, at det påvirker vores fysiske helbred. Der er mange tegn på stress, og de kan have både psykiske og fysiske konsekvenser. Ofte er vi ikke klar over de umiddelbare virkninger af stress, som derfor får tid til at eskalere, indtil vi bryder sammen.

Stress behandling

Stress er en reaktion på vores omgivelser, oplevelser og udfordringer. Stress behandling ved kognitiv terapi fokuserer på, hvad der ligger bag disse reaktioner. Den måde vi reagerer på er påvirket af vores erfaringer, opfattelser og overbevisninger. Derfor er formålet med terapien at hjælpe os til at forstå sammenhængen mellem stress og de irrationelle følelser, som vi oplever. Herefter kan der udvikles mere hensigtsmæssige måder at reagere på.