kognitivterapipsykolog new logo

Hvorfor er kognitiv terapi effektiv mod depression?

kognitiv terapi og depressionDepression er ikke nødvendigvis en psykiatrisk lidelse. Det kan være forårsaget af et tab, økonomiske vanskeligheder, relationer, skyld, fødsel, seperation eller bivirkninger af visse lægemidler og sygdomme. Det er simpelthen en reaktion på livets vanskeligheder, uanset hvad de måtte være. Intens sorg, bekymring, skyld, følelser af tomhed og sårbarhed, følelsesløshed, overspisning, mangel på appetit eller mangel på energi og interesse i livet, er nogle af symptomerne på depression.

Kognitiv terapi er den mest udbredte, udforskede og evidensbaseret form for psykoterapi, og hundredvis af kliniske forsøg har bevist at det er en effektiv form for terapi for en bred vifte af lidelser, herunder depression. Når kognitiv terapi sammenlignes med traditionelle behandlingsformer, kan de væsentligste forskelle kan findes i metode og fokus.

Det der blandt andet gør kognitiv terapi effektivt er, at det er problem-fokuseret, struktureret og en aktiv form for terapi. Lad os give et eksempel for at forklare det bedre: Den kognitive tilgang mener at en persons tanker og overbevisninger har en direkte indvirkning på hans eller hendes humør. Derfor designer den kognitive psykolog en aktivitets-tidsplan for klienten, der involverer opgaver, som forbedrer klientens adfærds-og følelsesmæssige mønstre. Under denne proces kan klienten og psykologen identificere og reagere på de tanker og ideer, der forhindrer klienten i at udføre disse aktiviteter. Sådanne dysfunktionelle synspunkter bliver aktiverede hovedsagelig på grund af selve depressionen. Når disse dysfunktionelle tanker og overbevisninger er identificeret, kan den kognitive psykolog hjælpe klienten med at udvikle mere realistiske og funktionelle synspunkter og psykologen kan vise klienten måder at tilpasse dem i dagligdagen.

Kognitiv terapi kræver at psykologen og klienten arbejder sammen. Under vejledning af terapeuten, hjælpes klienten til at kunne ændre dysfunktionelle overbevisninger og få en fornemmelse af retning, samt udvikle et konstruktivt syn på sig selv, sin verden og sin fremtid og dermed komme sig hurtigere. Kognitiv terapi hjælper også på de lidelser der er forbundet med depressionen, så disse mindskes. Forskning viser derudover, at for personer med depressive symptomer der er resistente over for standardbehandling, der er kognitiv terapi alene mere effektivt end en intensiv klinisk behandling.