kognitivterapipsykolog new logo

Kognitiv terapi og angst

kognitiv terapi og angstAngst kan komme til udtryk ved, at man fx oplever hjertebanken, bliver bleg, sveder, har vejrtrækningsproblemer, ryster, har trykken for brystet, oplever svimmelhed, har katastrofetanker og frygter at miste sin selvkontrol. Dertil kan man også opleve forventningsangst, som er en frygt for at få nye anfald. Hvis man har oplevet at få angst i en bestemt situation, vil det at være i den samme situation, kunne fremkalde angsten igen. Det kan føre til, at man forsøger at undgå disse situationer.

Når man gerne vil forsøge at undgå angsten, er det afgørende, hvordan man gør det. Hvis ens angst bliver fremprovokeret af at benytte den offentlige transport eller ved at være omgivet af mange mennesker, vil en naturlig måde at undgå angsten være ved at undgå disse scenarier eller situationer. Men på længere sigt kan den adfærd føre til en øget forventningsangst, fordi man bilder sig selv ind, at disse situationer faktisk er farlige. Det kan også føre til isolation, hvilket kan være en stor hæmsko for at føre et sundt og aktivt liv. Det er derfor vigtigt at få hjælp til at adskille tankerne fra de fysiske angst symptomer.

At imødekomme sin angst

En effektiv måde at behandle sin angst kan være ved at lære sin angst at kende ved hjælp af kognitiv terapi og adfærdsterapeutisk træning. Ved at få indsigt i, hvordan angsten påvirker ens adfærd og livsstil, kan man finde måder, hvorpå man kan håndtere angsten. Det kan være ved, at man i samarbejde med sin terapeut stiller sig selv nogle små opgaver. Opgaven kan være at gøre det, som man normalt ville holde sig fra, fordi man før har oplevet at få angst.
I samarbejde med terapeuten vil man tale om, hvordan opgaven udfordrede angsten og således blive bevidst om, hvad der forårsager angsten. Det er vigtigt at tage nogle enkle små udfordringer op, så man ikke bliver overvældet.

Bagved angsten kan der ligger en sorg, et traume eller ubearbejdede følelser, hvor det at få bearbejdet dette eller disse kan være en måde at afhjælpe angsten på en måde, hvor man både får redskaber til at håndtere angsten, når den dukker op, men også en måde hvor man på længere sigt vil lindre årsagen til angsten.

Kom tilbage til forsiden – Psykolog med lægehenvisning via sygesikring her.