kognitivterapipsykolog new logo

Traumer er uventede, skræmmende og voldsomt belastende oplevelser. Uanset hvor stærk og robust du er, kan eftervirkningerne af traumer være meget vanskelige og smertefulde at håndtere.
De normale reaktioner efter traumatiske oplevelser inkluderer: at føle angst og frygt; at have søvnproblemer og oplevelsen af at være afskåret fra andre mennesker. For de fleste mennesker går disse symptomer over med tiden, men for nogle bliver minderne om den traumatiske oplevelse umulige at glemme. Minderne kan her antage en karakter, hvor det er som om, at hændelsen genopleves igen og igen. Hvis denne tilstand varer ved, kan vi tale om at personen har udviklet PTSD.
PTSD udvikler sig forskelligt fra person til person. Generelt begynder symptomer at vise sig i timerne eller dagene umiddelbart efter traumer, men i nogle tilfælde udvikles symptomerne først uger, måneder eller endda år senere. Enhver livstruende eller overvældende oplevelse kan medføre PTSD, især hvis situationen inkluderer oplevelsen af at være hjælpeløs og uden håb for at blive reddet.
For mange mennesker følger der efter traumatiske oplevelser en smertefuld periode, som kan synes uendelig. Men det er muligt at behandle PTSD og begynde at føle sig tryg og glad igen. Kognitiv terapi er en effektiv og hjælpsom tilgang, der kan reducere det høje stress- og angstniveau, som ofte er forbundet med påmindelse om den traumatiske oplevelse. Videnskabelige undersøgelser har bekræftet, at kognitiv terapi er blandt de mest effektive metoder til behandling af PTSD.
Formålet med den kognitive terapi er at hjælpe klienten til at nedbringe og kontrollere den oplevede angst og komme til at fungere normalt igen. Psykologen og klienten samarbejder om at identificere de indre og ydre stimuli, som forårsager de uønskede symptomer og arbejder med at udvikle strategier til at overvinde PTSD.