kognitivterapipsykolog new logo

Tabet af en person, som står os nært medfører ofte dyb sorg. Sorgen rummer ikke alene en stor tristhed, men også en intens længsel efter igen at være sammen med personen. Vores måder at håndtere tab på, er forskellige fra person til person. Der findes ikke en rigtig måde som sorgen bør være på, eller et bestemt tidsrum som den bør strække sig over. Nogle mennesker oplever fortvivlelse eller angst eller mens andre overvældes af skyld, vrede eller nedtrykthed.
Uanset hvilke følelser der måtte være, er sorg en naturlig proces efter et tab. Men hvis sorgen medfører at vi isolerer os socialt, bliver ude af stand til at genfinde livsglæden eller fungere i vores hverdag, så er det vigtigt at forstå, at vi ikke behøver at skulle håndtere alle problemerne alene. I dette tilfælde kan der være behov for at søge støtte.
En psykolog kan spille en vigtig rolle i at hjælpe de efterladte. Med kognitiv terapi kan der arbejdes effektivt med vanskelige sorgreaktioner. Teknikkerne er enkle at forstå og anvende, hvorved de kan bidrage til bedre at håndtere sorgen.
Under den kognitive behandling får de efterladte mulighed for at sørge og der arbejdes med at acceptere situationen som den er, frem for at forsøge at slippe væk fra den. Psykologen yder vejledning og støtte til at tilpasse sig til og opleve at have kontrol i den nye situation. Det hjælper til fortsat at kunne blive ved med at leve et meningsfuldt liv. I kognitiv terapi fokuseres der på tanker og adfærd, ikke kun i relation til tabet, men også i den videre proces med at opbygge et nyt liv uden den afdøde.
Det som gør den kognitive tilgang velegnet med hensyn til tab og sorg er, at forløbet kan tilpasses til den enkelte person. Det er således velegnet som vejledning ved sorgreaktioner eller som mere strukturerede og længerevarende forløb i forbindelse med mere komplicerede sorg og krise tilstande.