Kognitiv terapi mod særlig sensitivitet

HSP – særligt sensitive mennesker har et biologisk betinget personlighedstræk, som er indlejret i nervesystemet. Mellem 15 og 20 % af alle mennesker er særligt sensitive.

Særligt sensitive mennesker er født med et sensitivt nervesystem, der gør, at de bliver ekstra modtagelige overfor indtryk, da der hos disse mennesker sker en dybere bearbejdning af detaljer. Således er særligt sensitive mennesker mere modtagelig på både godt og ondt.

Der findes forskellige former for særlig sensitivitet, og det kan komme til udtryk i forskellige niveauer. At være særligt sensitiv kan både være en fordel og en ulempe. Forskningen viser, at hvis man ikke er opmærksom på, at man er særligt sensitiv, kan man let blive overstimuleret, hvilket kan føre til stress, angst og depression. Når man er særlig sensitiv, kan man opleve, at der ikke skal så meget til, før man føler sig overstimuleret. Hvis en hypersensitiv person fx er omgivet af larm, vil vedkommende ofte opleve at blive hurtigt træt eller overvældet.

Er man særligt sensitiv, kan man opleve at føle sig anderledes, og det kan derfor være en stor befrielse af finde ud af, at man er særligt sensitiv. På den måde, kan man tage højde for, hvordan man fungerer bedst, og således styrke sit potentiale. Det er vigtigt, at man ikke forsøger at kompensere for sin følsomhed, eller forsøger at slippe af med sin følsomhed. Det handler om at tage højde for og forstå sin følsomhed.

At være særligt sensitiv kan nemlig være en styrke. Derfor er det essentielt, at få indsigt i, hvor ens styrker ligger, og hvordan man bedst muligt kan give sit potentiale plads til at vokse. En måde at gøre dette på, er at melde ud til sine omgivelser, som kunne have nytte af at blive involveret, hvordan man fungerer bedst. Det kan eksempelvis være på arbejdspladsen eller i de nære relationer. Hvis man dertil sørger for at omgive sig med sunde relationer, kan man opleve, at der er stort potentiale for at udvikle sig i en positiv retning.