kognitivterapipsykolog new logo

De erfaringer vi gør os tidligt i livet er med til at forme vigtige karakteristika ved vores personlighed. Ubehagelige oplevelser, såsom overgreb, mangel på omsorg eller anerkendelse, kan sætte dybe spor i vores personlige historie og have afgørende betydning for udformningen af vores selvopfattelse, herunder vores oplevelse af selvværd.
Lavt selvværd bunder ikke i en nøjagtig vurdering af vores evner og personlighed. I stedet afspejler det den måde vi vurderer os selv og livet på. Det kan komme til udtryk på mange måder, men det er vigtigt at forstå, at lavt selvværd generelt har rødder i vores barndom og ungdom, og at der er tale om en tillært opfattelse.
Der er videnskabelig dokumentation for, at kognitiv terapi er en af de mest effektive metoder til at arbejde med lavt selvværd. Idet vores vurderinger og tanker om os selv er udviklet gennem indlæring og erfaringer, kan de ved hjælp af ny læring ændres og erstattes. Gennemterapien kan de negative tanker om én selv, erstattes med mere positive og konstruktive tanker.
Lavt selvværd kan, via kognitiv terapi, effektivt afhjælpes. Det kan hjælpe dig med at acceptere dig selv som du er og til at behandle dig selv bedre.
Har du spørgsmål, kan du udfylde en kontaktformular. Klik her for at udfylde kontaktformularen. Vores klinikker ligger i København K og Tårnby.