kognitivterapipsykolog new logo

Depression begrænser i voldsom grad den glæde, vi føler over livet. Det går ud over vores sociale relationer og begrænser vores evne til at arbejde. Uanset hvad der er årsag til depressionen, så er depression symptomer præget af negative og pessimistiske tanker, som fastholder problemet. Tegn på depression kan blandt andet komme til udtryk ved, at man altid forventer at det værste vil ske, ikke kan tro på muligheden for positive forandringer, eller at man er meget kritisk over for sig selv og andre mennesker.

Depression behandling

Indenfor kognitiv terapi opfattes vores tanker, følelser og handlinger som indbyrdes forbundne. Hvis vi ændrer måden at tænke og handle på, vil vores følelser ligeledes forandres. Derfor er målet i kognitiv terapi at hjælpe os til at se, hvilke tanker, der er med til at trække os ned i depressionen og lære ikke at handle på dem. Der arbejdes med, at identificere negative og urealistiske antagelser om os selv og verden, som bidrager til vores uhensigtsmæssige adfærd. Det hjælper os til, at udvikle bevidste strategier til at håndtere vanskeligheder og sætte positive mål for at komme videre i vores liv.
Depression behandling ved kognitiv terapi giver os værktøjer til at ændre den måde vi tænker og opfører os på. Når vi får disse værktøjer gennem terapisessioner, opnår vi en konstruktiv holdning. Denne attitude er grundlaget for at ændre de problemer, der forårsager depression til håndterbare emner. Og det er det ultimative mål for kognitiv terapi: At sætte os i stand til at vinde vores evne til at fungere i vores personlige og sociale liv tilbage ved at tage kontrollen.
Depression kan ofte være et tilbagevendende fænomen. Selv efter at depressionen er aftaget og har været væk i længere tid, er der risiko for at få et tilbagefald. En af styrkerne ved kognitiv terapi er, at den ikke blot bidrager til at overvinde depressionen, men også fungerer som et værktøj til at forebygge tilbagefald.

Kom tilbage til forsiden – Ydernummer psykolog med lægehenvisning via sygesikring her.