kognitivterapipsykolog new logo

Angst er for mange mennesker et omfattende problem, som begrænser deres daglige udfoldelse og trivsel. Angst kan blandt andet medføre tilbagetrækning fra det sociale liv og problemer i parforholdet. Det kan betyde at man føler sig ulykkelig det meste af tiden, at man hele tiden forventer det værste eller, at man bliver fanget i en ond cirkel af negative tanker.
Tegn på angst kan have mange skikkelser, men fælles er det, at angst ikke er en kronisk tilstand. Kognitiv terapi indebærer en række metoder til at kontrollere angst symptomerne. Der er nogle bestemte måder at tænke på, som er knyttet til angst. Gennem kognitiv terapi kan disse tankemåder begrænses og erstattes med mere hensigtsmæssige tankemønstre.

Angst behandling

I kognitiv terapi opfattes vores nuværende adfærd, som formet af vore tankemønstre. Derfor arbejdes der med at ændre og erstatte negativt betingede tanker og følelser med mere hensigtsmæssige af slagsen. Ligeledes kan de problematiske reaktioner, som er knyttet til angsten, erstattes med rationelle handlinger. Kognitiv terapi er en struktureret og yderst effektiv behandling af angst. Terapien hjælper dig til at kunne opfatte situationer på mindre skræmmende måder. Angst behandling foregår under trygge og rummelige rammer og er præget af samarbejde mellem klient og psykolog. Terapien indbefatter hjemmeopgaver, der hjælper dig til at opnå erfaring med at anvende metoder og strategier til at håndtere uønskede tanker og reaktioner.